รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนสัก : 84220, 84160 และ 84340

อำเภอดอนสัก มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84220    เฉพาะตำบลไชยคราม ตำบลดอนสัก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก
84160    เฉพาะตำบลชลคราม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์
84340    เฉพาะตำบลปากแพรก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก (DON SAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 20 หมู่ 5 ถนนดอนสัก-ขนอม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทรศัพท์ : 077 371 213
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84220

พื้นที่ให้บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ (KANCHANADIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 130/5 หมู่ 1 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077 379 076
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 1-4, 6-8, 11
 • ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก (PAK PHRAEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 23/8 หมู่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
โทรศัพท์ : 077 259 443
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84340

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ