รหัสไปรษณีย์อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไชยา : 84110

อำเภอไชยา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไชยา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา (CHAIYA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 476 หมู่ 1 ถนนวิชิตภักดี ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ : 077 431 009
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ