รหัสไปรษณีย์อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโพนทอง : 45110

อำเภอโพนทอง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง (PHON THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 321 หมู่ 1 ถนน พ.ศ.2462 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ : 043 571 316
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ