รหัสไปรษณีย์อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโพนทราย : 45240

อำเภอโพนทราย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย (PHON SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 171 หมู่ 9 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
โทรศัพท์ : 043 595 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ