รหัสไปรษณีย์อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมยวดี : 45250

อำเภอเมยวดี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี (MOEI WADI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 95 หมู่ 8 ถนนเมยวดี-ภูเขาทอง ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250
โทรศัพท์ : 043 577 077
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ