รหัสไปรษณีย์อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกงหรา : 93180 และ 93000

อำเภอกงหรา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
93180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กงหรา
93000    เฉพาะตำบลสมหวัง ตำบลชะรัด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กงหรา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กงหรา (KONG RA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180
โทรศัพท์ : 074 687 013
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง (PHATTHALUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนเอเซีย ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074 671 837
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ