รหัสไปรษณีย์อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเสลภูมิ : 45120

อำเภอเสลภูมิ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ (SELAPHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 349 ถนนพิศเพลินพานิช ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ : 043 551 316
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ