รหัสไปรษณีย์อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสุวรรณภูมิ : 45130

อำเภอสุวรรณภูมิ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ (SUWANNAPHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 460 หมู่ 2 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ : 043 581 316
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ