รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองพอก : 45210

อำเภอหนองพอก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก (NONG PHOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 240 หมู่ 2 ถนนทรงบาดาล ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210
โทรศัพท์ : 043 579 053
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ