รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านแพ้ว : 74120 และ 70210

อำเภอบ้านแพ้ว มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
74120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
70210    เฉพาะตำบลโรงเข้ หมู่ 4 และตำบลหนองสองห้อง หมู่ 1 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว (BAN PHAEO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 198/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์ : 034 481 012
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 74120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 1-3, 5-9 และ หมู่ 4
 • ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 1 และ หมู่ 2-10
 • ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า (LAK HA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 391 หมู่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70210
โทรศัพท์ : 032 241 345
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 4
 • ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 1


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ