รหัสไปรษณีย์อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์อำเภอกระทุ่มแบน : 74110 และ 74130

อำเภอกระทุ่มแบน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
74110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน
74130    เฉพาะตำบลอ้อมน้อย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน (KRATHUM BAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 79 หมู่ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 034 471 800
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 74110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย (OM NOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 105 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0 2420 2399
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 74130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ