รหัสไปรษณีย์อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทัพทัน : 61120

อำเภอทัพทัน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
61120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน (THAPTHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 354/2 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
โทรศัพท์ : 056 591 189
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ