รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านไร่ : 61140 และ 61180

อำเภอบ้านไร่ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
61140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่
61180    เฉพาะตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ตำบลเมืองการุ้ง ตำบลวังหิน ตำบลหนองจอก ตำบลหนองบ่มกล้วย ตำบลหูช้าง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ (BAN RAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 255 หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056 539 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง (MUEANG KARUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 144 หมู่ 4 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
โทรศัพท์ : 056 542 112
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ