รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านไร่ : 61140 และ 61180

อำเภอบ้านไร่ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
61140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่
61180    เฉพาะตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ตำบลเมืองการุ้ง ตำบลวังหิน ตำบลหนองจอก ตำบลหนองบ่มกล้วย ตำบลหูช้าง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ (BAN RAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 255 หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056 539 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง (MUEANG KARUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 144 หมู่ 4 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
โทรศัพท์ : 056 542 112
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...