รหัสไปรษณีย์อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแสวงหา : 14150

อำเภอแสวงหา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
14150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา (SAWAENG HA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 343 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
โทรศัพท์ : 035 695 226
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 14150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ