รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนสะอาด : 41240

อำเภอโนนสะอาด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด (NON SA-AT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 254 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
โทรศัพท์ : 042 392 537
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...