รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนสะอาด : 41240

อำเภอโนนสะอาด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด (NON SA-AT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 254 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
โทรศัพท์ : 042 392 537
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ