รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำโสม : 41210

อำเภอน้ำโสม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม (NAM SOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ 1 ถนนอนุสาวรีย์ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
โทรศัพท์ : 042 289 203
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ