รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านดุง : 41190

อำเภอบ้านดุง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง (BAN DUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45 หมู่ 8 ถนนศรีสุทโธ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 042 271 346
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...