รหัสไปรษณีย์อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอขลุง : 22110 และ 22150

อำเภอขลุง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
22110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขลุง
22150    เฉพาะตำบลบ่อเวฬุ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มะขาม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขลุง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขลุง (KHLUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 41 ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์ : 039 441 084
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม (MAKHAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 229/10 หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์ : 039 361 132
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ