รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองมหาสารคาม : 44000

อำเภอเมืองมหาสารคาม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
44000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม (MAHA SARAKHAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 339 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043 725 776
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ