รหัสไปรษณีย์อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอยางสีสุราช : 44210

อำเภอยางสีสุราช มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
44210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช (YANG SISURAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนบรบือ-พยัคฆภูมิพิสัย ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
โทรศัพท์ : 043 729 170
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ