รหัสไปรษณีย์อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอยางสีสุราช : 44210

อำเภอยางสีสุราช มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
44210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช (YANG SISURAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนบรบือ-พยัคฆภูมิพิสัย ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
โทรศัพท์ : 043 729 170
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ