รหัสไปรษณีย์อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวาปีปทุม : 44120

อำเภอวาปีปทุม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
44120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม (WAPI PATHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 191/4 หมู่ 1 ถนนสมารักษ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทรศัพท์ : 043 799 421
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ