รหัสไปรษณีย์อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวาปีปทุม : 44120

อำเภอวาปีปทุม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
44120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม (WAPI PATHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 191/4 หมู่ 1 ถนนสมารักษ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทรศัพท์ : 043 799 421
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ