รหัสไปรษณีย์อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังโป่ง : 67240

อำเภอวังโป่ง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง (WANG PONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 136 หมู่ 2 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
โทรศัพท์ : 056 758 209
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ