รหัสไปรษณีย์อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังโป่ง : 67240

อำเภอวังโป่ง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง (WANG PONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 136 หมู่ 2 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
โทรศัพท์ : 056 758 209
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์