รหัสไปรษณีย์อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์อำเภอคีรีมาศ : 64160

อำเภอคีรีมาศ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
64160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ (KHIRI MAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 274 หมู่ 16 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
โทรศัพท์ : 055 695 156
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...