รหัสไปรษณีย์อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกงไกรลาศ : 64170

อำเภอกงไกรลาศ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
64170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ (KONG KRAILAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 194 หมู่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 055 691 032
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ