รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งเสลี่ยม : 64150 และ 64230

อำเภอทุ่งเสลี่ยม มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
64150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม
64230    เฉพาะตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม (THUNG SALIAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 308/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
โทรศัพท์ : 055 659 177
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล (BAN MAI CHAI MONGKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64230
โทรศัพท์ : 055 624 188
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...