รหัสไปรษณีย์อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสวนผึ้ง : 70180

อำเภอสวนผึ้ง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง (SUAN PHUENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนจอมบึง-ผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทรศัพท์ : 032 395 148
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ