รหัสไปรษณีย์อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว : 70170

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง (WAT PHLENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
โทรศัพท์ : 032 399 468
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ