รหัสไปรษณีย์อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว : 70170

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง (WAT PHLENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
โทรศัพท์ : 032 399 468
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี