รหัสไปรษณีย์อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเกษตรวิสัย : 45150

อำเภอเกษตรวิสัย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย 

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย (KASET WISAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 154 หมู่ 13 ถนนหน้าโรงพยาบาล ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ : 043 589 160
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ