รหัสไปรษณีย์อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสะบ้าย้อย : 90210

อำเภอสะบ้าย้อย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย (SABA YOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 80/1 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์ : 074 377 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  • ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  • ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  • ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  • ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  • ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  • ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  • ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  • ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ