รหัสไปรษณีย์อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภองาว : 52110

อำเภองาว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์งาว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์งาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์งาว (NGAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 054 261 250
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...