รหัสไปรษณีย์อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภองาว : 52110

อำเภองาว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์งาว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์งาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์งาว (NGAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 054 261 250
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ