รหัสไปรษณีย์อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแจ้ห่ม : 52120

อำเภอแจ้ห่ม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม (CHAE HOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 134/1 หมู่ 1 ถนนอักโขชัยคีรี ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 054 271 196
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  • ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  • ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  • ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ