รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะคา : 52130

อำเภอเกาะคา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา (KO KHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 10 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ : 054 281 293
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  • ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  • ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  • ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  • ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  • ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  • ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  • ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ