รหัสไปรษณีย์อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเถิน : 52160 และ 52230

อำเภอเถิน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เถิน
52230    เฉพาะตำบลแม่วะ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เถิน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เถิน (THOEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ 3 ถนนเถินบุรี ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โทรศัพท์ : 054 291 586
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ (MAE WA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 167/1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230
โทรศัพท์ : 054 294 490
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ