รหัสไปรษณีย์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดอยสะเก็ด : 50220

อำเภอดอยสะเก็ด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด (DOI SAKET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 154/2 หมู่ 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053 495 504
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 • ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ