รหัสไปรษณีย์อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพรหมพิราม : 65150 และ 65180

อำเภอพรหมพิราม มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม
65180    เฉพาะตำบลดงประคำ ตำบลตลุกเทียม ตำบลมะต้อง ตำบลวงฆ้อง ตำบลศรีภิรมย์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองตม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม (PHROM PHIRAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 375 หมู่ 1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 055 369 048
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม (NONGTOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
โทรศัพท์ : 055 366 099
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ