รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองพิษณุโลก : 65000 และ 65230

อำเภอเมืองพิษณุโลก มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก
65230    เฉพาะตำบลงิ้วงาม ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลวัดพริก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก (ปณ. พิษณุโลก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก (PHITSANULOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 118 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055 258 037
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก (WAT PHRIK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 103 หมู่ 6 เทศบาลซอย 8 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
โทรศัพท์ : 055 386 098
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ