รหัสไปรษณีย์อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางระกำ : 65140 และ 65240

อำเภอบางระกำ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ
65240    เฉพาะตำบลคุยม่วง ตำบลชุมแสงสงคราม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสงสงคราม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ (BANG RAKAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 108/26 หมู่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055 371 237
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสงสงคราม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสงสงคราม (CHUM SAENG SONGKHRAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 102/6 หมู่ 4 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65240
โทรศัพท์ : 055 278 882
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
------------------------------------------------------------------------------------------


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ