รหัสไปรษณีย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : 18000 และ 18240

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
18000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี
18240    เฉพาะตำบลพุแค ตำบลหน้าพระลาน ตำบลห้วยบง หมู่ 8-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุแค

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี (SARABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 39 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036 222 959
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หมู่ที่ 1-7
 • ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พุแค

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พุแค (PHU KHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 436 หมู่ 7 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
โทรศัพท์ : 036 347 451
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หมู่ที่ 8-9


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...