รหัสไปรษณีย์อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแก่งคอย : 18110 และ 18260

อำเภอแก่งคอย มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
18110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย
18260    เฉพาะตำบลทับกวาง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทับกวาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย (KAENG KHOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 88 ถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 036 244 027
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทับกวาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทับกวาง (THAP KWANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 53/8 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ : 036 357 325
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18260

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ