รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองตาก : 63000

อำเภอเมืองตาก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
63000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตาก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตาก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตาก (TAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 3/2 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055 511 140
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 • ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 • ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ