รหัสไปรษณีย์อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพบพระ : 63160

อำเภอพบพระ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
63160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พบพระ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ (PHOP PHRA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 380 หมู่ 3 ถนนดอนเจดีย์-วาเล่ย์ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
โทรศัพท์ : 055 569 082
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  • ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  • ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  • ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  • ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ