รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ : 33120

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย (ปณ. อุทุมพรพิสัย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย (UTHUMPHON PHISAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 90 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ : 045 691 080
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...