รหัสไปรษณีย์อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไพรบึง : 33180

อำเภอไพรบึง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง (PHRAI BUENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 82 หมู่ 20 ถนนพยุห์-ขุนหาญ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
โทรศัพท์ : 045 675 077
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ