รหัสไปรษณีย์อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไพรบึง : 33180

อำเภอไพรบึง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง (PHRAI BUENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 82 หมู่ 20 ถนนพยุห์-ขุนหาญ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
โทรศัพท์ : 045 675 077
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...