รหัสไปรษณีย์อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลี้ : 51110

อำเภอลี้ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
51110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลี้

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลี้

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ (LI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 198 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์ : 053 599 225
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ