รหัสไปรษณีย์อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลี้ : 51110

อำเภอลี้ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
51110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลี้

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลี้

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ (LI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 198 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์ : 053 599 225
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...