ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร (ปณ. สิรินธร)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร (SIRINDHORN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 107 หมู่ 5 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลนิคมน้ำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทรศัพท์ : 045 366 179
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34350

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สิรินธรที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ