สำนวนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับช้าง มีอะไรบ้าง?
สำนวนสุภาษิตไทย ที่เกี่ยวกับช้าง มีดังต่อไปนี้

 • ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง ลงทุนมากแต่ได้ผลน้อย
 • ฆ่าช้างเอางา หมายถึง ทำลายของใหญ่เพื่อให้ได้ของเล็กน้อยซึ่งไม่คุ้มค่ากัน
 • ช้างเท้าหน้า หมายถึง เป็นหัวหน้าหรือผู้นำ แล้วให้คนอื่นทำตาม หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว
 • ช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมือง หมายถึง การมาเยือนของผู้มีอำนาจที่นำความเดือดร้อนฉิบหายมาให้
 • ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึง ทำชั่วร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด
 • ช้างเผือก หมายถึง คนเก่ง หรือ คนที่มีความสามารถโดดเด่นกว่าคนอื่น
 • ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือหญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง
 • ดูช้างให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน หมายถึง เลือกของ/ซื้อของ ให้ถูกจังหวะเวลา
 • ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น หมายถึง ดูเหมือนรอบคอบถี่ถ้วน แต่ไม่รอบคอบถี่ถ้วนจริง
 • เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง หมายถึง การกระทำตนเยี่ยงผู้อื่นที่มีฐานะและความพร้อมมากกว่า
 • เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง หมายถึง อย่าเอาทรัพย์หรือสิ่งของจากคนที่มีน้อยไป
 • อ้อยเข้าปากช้าง หมายถึง สิ่งหรือประโยชน์ที่ตกอยู่ในมือแล้วย่อมได้คืนยาก

สำนวนไทยน่ารู้


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ