สำนวนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับเกลือ มีอะไรบ้าง?
สำนวนสุภาษิตไทย ที่เกี่ยวกับเกลือ มีดังต่อไปนี้

  • เกลือเป็นหนอน หมายถึง คนใกล้ตัวที่คิดคดทรยศต่อเรา
  • เกลือจิ้มเกลือ หมายถึง ไม่ยอมเสียเปรียบกัน แก้เผ็ดให้สาสมกัน
  • เกลือเรียกพี่ หมายถึง ขี้เหนียวมาก
  • ใกล้เกลือกินด่าง หมายถึง มองข้ามหรือละเลยของดีที่อยู่ใกล้ตัว
  • กัดก้อนเกลือกิน หมายถึง ใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นมาก
  • ข้าวไม่เหลือ เกลือไม่พอ หมายถึง ขัดสนไปเสียทุกอย่าง
  • เค็มอย่างเกลือ หมายถึง เป็นคนจริง มีความมั่นคง
  • ทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ หมายถึง ทําการสิ่งใดถ้ากลัวหมดเปลืองย่อมไม่ได้ผลสมบูรณ์
  • รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม หมายถึง เป็นคนดีเสมอต้นสเมอปลาย
  • เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ หมายถึง อย่าเอาความดีไปแลกความชั่ว
สำนวนไทยน่ารู้


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ