รหัสไปรษณีย์อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวารินชำราบ : 34190 และ 34310

อำเภอวารินชำราบ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ
34310    เฉพาะตำบลท่าลาด ตำบลบุ่งหวาย ตำบลห้วยขะยุง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ (WARIN CHAMRAP POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 88 ถนนทหาร ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 324 222
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง (HUAI KHAYUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่ 12 ถนนอุบล-ศรีสะเกษ ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34310
โทรศัพท์ : 045 431 493
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34310

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ