รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีเมืองใหม่ : 34250

อำเภอศรีเมืองใหม่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ (SI MUEANG MAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ 2 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
โทรศัพท์ : 045 399 117
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ