รหัสไปรษณีย์อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบุณฑริก : 34230

อำเภอบุณฑริก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก (BOONTHARIK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 045 376 056
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ